"Søgen efter håb" og Erik Martin Larsen

Galleriets efterårsudstilling var igen en fællesudstilling, hvor alle har haft mulighed for at deltage. 

Temaet var ”Søgen efter håb…” – om menneskets evige søgen efter mening og håb i tilværelsen. Et håb, der skinner gennem mørket til trøst og vejledning og ligger udenfor os selv. En søgen, der kan kræve tid, ofre og afsavn, før den finder frem.

En lang række forskellige kunstnere deltog med malerier, silkemaleri og træskulpturer, så der var en stor mangfoldighed at kigge på.

De deltagende kunstnere var: Palle Møller, Mariya Delcheva, Jytte Hensen, Karna Vestergaard, Edith Baun, Marianne Kjeldsen, Henrik Højlund, Jørgen Markussen, Birthe Jespersen, Solveig Mose Hansen, Vibeke Strunge, Kirsten Hilligsø, Bodil Behrens, Steen Rughave, Maria Lykke og Helle Noer.

Tilbedelsen
Ærkeengel

Efteråret bød også på en spændende specialudstilling med kobbertryk af Erik Martin Larsen fra Århus.

Erik har arbejdet med mange forskellige materialer og teknikker, og det, vi fik at se i Galleri Bibelland, var koldnålsraderinger i kobberplader. Kobberpladerne har Erik blandt andet fået fra Århus Domkirke, hvor de som tagplader i mange år har beskyttet kirkegængerne mod vind og vejr :o)

Koldnålsraderingerne startede Erik på, efter han havde studeret kinesisk kalligrafi på ”Akademie de la Calligraphie et peinture Chinoise” i Paris. Han skriver selv:

"Den koncentration og kendskab til komposition studiet af kinesisk kalligrafi gav mig, har jeg kunnet overføre til de store koldnålsraderinger. Når det er bedst, så er hele din opmærksomhed ude i spidsen af penslen eller koldnålen. Og den koncentration skulle så gerne genfindes af beskueren. Opholdet i Paris fik også den konsekvens, at jeg blev mere bevidst om, hvor jeg selv kom fra, og derfor blev mit fokus i høj grad vendt mod bronzealder, vikingetid og keltisk/tidlig kristen kunst. Kobbertagpladernes naturlige irrede overflade minder i nogen grad om overfladen på granit, og interessen for runesten og den slags medførte, at jeg opfattede det, som om jeg ”ristede” motiverne ind i kobberet. Jeg brugte såkaldt koldnål og holdt op med at bruge syre til at ætse pladerne med, da den naturlige patina og struktur var fremragende at arbejde på."

Kalender

16.02.2023

Så er der fernisering...

Søndag d. 26. marts kl. 14-17 på en udstilling med Hanne Madsen og mundmaleren Ann Lund Wahlberg.[more]